Kategorie

Trwałość mostów drogowych

  • Kod: 5056
  • Waga: 1 kg
  • Producent: WKŁ
  • Cena brutto: 46,20 zł
  • (Cena netto: 44,00 zł)
  • szt.
  • Poleć produkt

Tytuł: Trwałość mostów drogowych
Autorzy: Henryk Czudek, Adam Wysokowski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x24.0cm
Ilość stron: 108
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-206-1578-X
EAN: 9788320615784
Indeks: 39554301200KS

Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa. Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione Czytelnikom w zwartej i czytelnej formie.

Spis treści:

Wykaz oznaczeń 7
Przedmowa 9

1. Wstęp 11

2. Trwałość mostu. Pojęcia 13
2.1. Trwałość mostu. Struktura trwałości 13
2.2. Miara stanu technicznego mostu. System punktowy 16
2.3. Związki istniejące między miarą stanu technicznego
  oraz funkcją gęstości czasu poprawnej pracy mostu ƒ(t) 17
2.4. Funkcja intensywności uszkodzeń λ(t) i jej związek z miarą
  stanu technicznego 18
2.5. Rodzaje trwałości mostu 20
2.6. Podstawowy charakter funkcji uszkodzeń dla obiektu
  mostowego 23
2.7. Funkcja uszkodzeń obiektu mostowego monotonicznie
  rosnąca 24

3. Propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale 
  nakładów na utrzymanie mostu 25

3.1. Propozycja ogólnego wzoru rozdziału budżetu na poszczególne
  jednostki regionalne.
  Współczynnik rodzaju mostów n 25
3.2. Trwałości podstawowe Di 26

4. Krzywe degradacji. Kategorie trwałości mostów 29
4.1. Opis degradacji mostów. Aktualny stan wiedzy 29
4.2. Próba opisu modelu degradacji mostów drogowych
  w Polsce na bazie wybranej grupy mostów 34
4.3. Krzywe degradacji 39
4.3.1. Rozważania ogólne 39
4.3.2. Przypadek k=l 40
4.3.3. Przypadek k≠l 42
4.4. Kategorie cech mostów 43
4.4.1. Kategorie jako współrzędne przestrzeni obiektów
  mostowych 43
4.4.2. Kategoria ustrojowa (K-1) 44
4.4.3. Kategoria konstrukcyjna (K-2) 44
4.4.4. Kategoria eksploatacyjna (K-3) 45
4.4.5. Kategoria środowiskowo-utrzymaniowa (K-4) 45
4.4.6. Kategoria wiekowa (K-5) 45

5. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość 47
5.1. Wpływ kategorii (K-1) na trwałość obiektu mostowego 47
5.1.1. Klasa (K-1) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów
  mostowych 47
5.1.2. Struktura ruchu S i rozpiętość przęsła l jako parametry
  klasy (K-1) 47
5.1.3. Zmiany trwałości obiektu mostowego w zależności
  od wartości współczynnika λ1(l) 49
5.2. Wpływ kategorii konstrukcyjnej (K-2) na trwałość
  obiektu mostowego 51
5.2.1. Klasa (K-2) jako oś współrzędnych obiektów
  mostowych 51
5.2.2. Wpływ rodzaju materiału na trwałość obiektu
  mostowego 51
5.2.3. Wpływ stosunku obciążenia ruchomego (p) do obciążenia
  stałego (g) 52
5.2.4. Wpływ wytrzymałości zmęczeniowej 54
5.3. Wpływ kategorii eksploatacyjnej (K-3) na trwałość obiektu
  mostowego 58
5.3.1. Klasa (K-3) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów
  mostowych 58
5.3.2. Podział objętości obciążenia według klasy drogi 59
5.3.3. Liczbowe ujęcie wpływu objętości obciążenia na trwałość
  obiektu mostowego 60
5.4. Wpływ kategorii środowiskowo-utrzymaniowej (K-4)
  na trwałość obiektu mostowego 63
5.4.1. Klasa (K-4) jako współrzędna przestrzeni obiektów
  mostowych 63
5.4.2. Wpływ środowiska na trwałość obiektów mostowych 64
5.4.3. Wpływ utrzymania i stanu technicznego obiektu
  mostowego na jego trwałość 67
5.5. Wpływ kategorii wiekowej (K-5) na trwałość obiektu mostowego 75
5.6. Normowanie przestrzeni obiektów mostowych 81
5.7. Przykłady obliczenia trwałości mostów 83

6. Książki obiektów mostowych. Informacje zbierane 
  przez jednostki administracyjne drogownictwa 84

Podsumowanie 88
Literatura 89