Kategorie

Standardy Geodezyjne

 • Kod: 3698
 • Waga: 2 kg
 • Producent: Gall
 • Cena brutto: 159,00 zł
 • (Cena netto: 151,43 zł)
 • egz.
 • Poleć produkt

Tytuł: Standardy Geodezyjne
Opracowanie: mgr Adrianna Sikora
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: 936 str.
Cena Wydawnictwa: 199 zł zawiera 5% Vat
ISBN: 978-83-60968-37-6
Stan prawny: lipiec 2014


Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety.

Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem prawnym na dzień 12 lipca 2014 r. Ustawa zostanie zamieszczona wraz z ogłoszonym do niej załącznikiem.
Ponadto w publikacji zostaną zamieszczone trzy nowe rozporządzenia związane z ostatnimi zmianami do ustawy, a ogłoszone w lipcu 2014 r.
Pozostałe akty prawne to istotne z punktu widzenia pracy geodety przepisy zarówno z zakresu standardów geodezyjnych, jak i przepisów ogólnych. Niezwykle ważny jest przy tym fakt, że wszystkie akty prawne zamieszczone będą w książce wraz z obszernymi załącznikami, co z pewnością ułatwi każdemu geodecie pracę i szybki dostęp do niezbędnych przepisów.

Wybrane przepisy, które uwzględniono w publikacji to:

 • Ustawa - Prawo geodezyjne wraz z załącznikami, po zmianach na dzień 12 lipca 2014 r.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozporządzenie RM z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
 • Rozporządzenie RM z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
 • Rozporządzenie RM z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Rozporządzenie MAiC z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
 • Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.