Kategorie

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

  • Kod: 3633
  • Waga: 1 kg
  • Producent: LexisNexis
  • Cena brutto: 159,78 zł
  • (Cena netto: 129,90 zł)
  • szt.
  • Poleć produkt

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
Należy do serii: KOMENTARZE LEXISNEXIS
Autorzy:
Grażyna Szpor
Irena Kamińska
Magdalena Durzyńska
Agnieszka Gryszczyńska
Redakcja: Szpor Grażyna
LexisNexis
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 824
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-278-0006-0


Stan prawny 15 czerwca 2013 r.

Komentarz – napisany przez teoretyków i praktyków: tych orzekających za stołem sędziowskim, i tych, którzy stosują prawo w związku z przetwarzaniem danych geodezyjnych i kartograficznych – łączy aspekty prawne i techniczne stosowania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Analizowane są w nim takie zagadnienia, jak:
- organizacja organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii,
- ewidencja gruntów i budynków (kataster) – z uwzględnieniem zmian najważniejszego w tym zakresie rozporządzenia z 2001 r., które wejdą w życie w 2013 r.,
- tworzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przekazywanych do tego zasobu,
- nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- uprawnienia zawodowe – w kontekście dyskusji na temat zmian dotyczących zawodów regulowanych, a także odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów.

Niezaprzeczalną wartością publikacji dla czytelników jest dołączenie do komentarza treści rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w wersji ujednoliconej, uwzględniającej zmiany z 2013 r. – w osobnym tomie w formie aneksu.