Kategorie

program M-Geo na Psion Workabout

Program M-Geo umożliwia rejestrację automatyczną z tachimetrów: Elta (Zeiss), Geodolite i Geodimeter, Leica(Wild), SET (Sokkia), Topcon, Pentax, Nikon. Rejestrator umożliwia też automatyczną rejestrację niwelacji z niwelatorów kodowych Sokkia SDL, Leica DNA i Sprinter. Ponadto możliwa jest rejestracja ręczna z wszystkich typów dalmierzy i teodolitów. Rejestrator mieści maksymalnie około 30000 obserwacji (pikiet lub współrzędnych; dane dla komputera Psion WorkAbout 2MB).

MGEO posiada bazę danych geodezyjnych opartą na zbiorach współrzędnych: roboczym i podstawowym (analogicznie jak C-Geo dla Windows i DOS). Zbiory danych zawierają pola numeru, kodu, współrzędnych XYZ. Ponadto MGEO wyposażony jest w pełny zestaw obliczeń geodezyjnych: wcięcia (wstecz, liniowe, kątowe) z obserwacjami kontrolnymi, przecięcia prostych z przesunięciami, ciągi poligonowe (zamknięty, wiszący, nawiązany, wliczeniowy), transformacje, przeliczenia biegunowe<->współrzędne XY i domiary<->współrzędne XY, powierzchnie, dziennik niwelacji i kierunków, tyczenie punktów, tachimetra, obliczenie kątów, azymutów i odległości, obliczanie łuków kołowych, przekroje pionowe.

Wyniki obliczeń oraz współrzędne z bazy danych są również dostępne w formie graficznej - wykonywane są rysunki z zaznaczeniem np. konstrukcji wcięć, numerów punktów, itp.

Zarejestrowane dane (współrzędne, dane niwelacji, tachimetrii, ciągi poligonowe) są transmitowane do C-Geo dla DOS i Windows. Do MGEO można transmitować współrzędne z C-Geo np. do tyczenia.

Wymagane jest przesłanie do producenta lub dokupienie kości pamięci Flash SSD (WorkAbout) minimum 256 kB (cena 300 zł + VAT).