Kategorie

program GeoZasiewy na PPC

GeoZasiewy jest aplikacją przeznaczoną dla komputerów kieszonkowych z systemem operacyjnym Microsoft Windows dla Pocet PC 2002,2003, i WM 2005 z pamięcią co najmniej 32MB RAM. Komputer powinien być wyposażony w port szeregowy COM realizowany przez gniazdo: RS-232, USB lub Bluetooth (interfejs bezprzewodowy), ewentualnie posiadać wbudowany odbiornik GPS. Wymienione porty są niezbędne, aby połączyć komputer z GPS.
Program nadaje się do wykorzystania przez geodetów, ale także dla samodzielnej kontroli powierzchni gospodarstwa rolnego w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Oferujemy w sprzedaży także sprzęt - komputery przenośne i odbiorniki GPS - współpracujące z tym oprogramowaniem.

Główne funkcje programu:

 • Baza gospodarstw podlegających kontroli,
 • Konfiguracja połączenia z GPS,
 • Moduł obliczeń powierzchni,
 • Możliwość wprowadzania współrzędnych punktów załamania działki z klawiatury (Nr,X,Y) lub pobierania z bazy danych współrzędnych zawartej w programie,
 • Rejestracja automatyczna punktów załamania działki z odbiornika GPS w różnych wariantach (np. pomiar ciągły w zadanym interwale czasowym lub odległościowym, pomiar na żądanie),
 • Automatyczna transformacja współrzędnych z GPS (WGS'84) do układu 65/2000,
 • Podgląd graficzny zmierzonego obiektu,
 • Tworzenie plików XML i zapis raportów odczytów z GPS - pliki te są zgodne z wymaganiami ARiMR.

 

HISTORIA ZMIAN:

GeoZasiewy wersja 1.7 (20.07.2007)

 • dodana funkcja zmiany kolejności występowania punktów na liście punktów działki.

 • dodana funkcja zmiany typu zarejestrowanego już punktu.

GeoZasiewy wersja 1.6.7 (09.07.2007)

 • update do bazy robiony jest za każdym razem dodania nowego punktu do działki, a nie jak do tych czas po zakończeniu pomiarów działki

 • dodane poprawki w module GPS zwiększające stabilność pracy programu.

 • dodana opcja zamknij program w głównym menu.

 • dodana kompresja i kontrola spójności bazy danych

 

GeoZasiewy wersja 1.6.5 (28.06.2007)

poprawki:

 • literówka w protokole eksportu gps- bład eksportu w trakcie analizy gospodarstwa bez zadeklarowanych działek- zmodyfikowany wzór na tolerancję z strefy buforowej 1.25m na 1.5m

 • poprawione "gubienie" aktualnych pomiarów po wejściu do opcji

 • poprawka w wyliczaniu ekscentra działki

 

dodano:

 • potwierdzenie dla usuń punkt

 • wybor gospodarstwa do zapisu do xml/txt

 • dodana obsługa typu punktów (obręb działki, punkt swobodny)

 • dodane wyswietlanie HDOP (co to jest HDOP i PDOP)

 • dodane wyswietlanie PDOP i monitowanie o przekroczeniu wartości progowej ustalanej w opcjach

 • pomiar ciągły: dodany przycisk START/STOP i obsługa PDOP

 • zabezpieczenie przed wstawianiem znaków specjalnych w numerach gospodarstwa i działki

 • eksport plików swobodnych do pliku TXT (w ramach exportu GML)

 • w oknie pomiarów dodany słownik numerów punktów dla pola numer.