Kategorie

Moduł C-Geo "Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML"

Moduł: Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML

 

Opis

 Import danych EGiB podmiotowych i przedmiotowych z plików SWDE/GML. Generowanie wypisów z rejestru gruntów, protokołu ustalania granic, wykazów zmian danych ewidencyjnych dla działki i budynku, kartoteki budynków, zestawienia, skorowidze, wykazy punktów granicznych, obsługa korespondencji masowej (koperty, zwrotki, treści pism, śledzenie online drogi przesyłek rejestrowanych). Dwustronna korelacja z częścią graficzną EGiB załadowaną do C-GEO.
Wymagana aktualizacja C-GEO 8.14.6.30 z dnia 30-06-2021 lub nowsza