Kategorie

DIGICAT 550i, wykrywacz instalacji podziemnych

  • Kod: 5181
  • Producent: Leica Geosystems
  • Poleć produkt

DIGICAT 550i, wykrywacz instalacji podziemnych. Dzięki DIGISYSTEM Użytkownik może dokładnie i wiarygodnie lokalizować, śledzić i oznaczać instalacje podziemne przed ich odkopaniem. 

Każdego roku robotnicy terenowi doznają obrażeń z powodu przypadkowego porażenia prądem z podziemnych kabli energetycznych lub wybuchów gazu.

DIGISYSTEM podnosi Twoje bezpieczeństwo w terenie, oszczędza trud i pieniądze

Instrumenty te są łatwe w obsłudze i dostępne w bardzo konkurencyjnej cenie. Wykrywacz instalacji podziemnych DIGICAT 550i poza sprawdzonymi funkcjami wykrywacza DIGICAT 100, DIGICAT 550iumożliwia oszacowanie głębokości, na której znajdują się instalacje.

 

We współpracy z generatorem sygnału DIGITEX 8/33 (pracuje w trybie 33kHz) możliwe jest określenie rzeczywistej głębokości i przebiegu instalacji.

 

Tryby pracy

• Tryby pasywne (Power i Radiowy)

• Tryby aktywne (8 kHz i 33 kHz)

• Tryb automatyczny (Zmodyfikowany Power oraz tryby radiowe)

Sygnały elektromagnetyczne

Sygnał elektromagnetyczny jest emitowany przez podziemną sieć uzbrojenia terenu jeśli przepływa przez nią prąd elektryczny. Wykrywacz przetwarza te sygnały i sygnalizuje ich obecność na wyświetlaczu.

 

 

Wykrywanie pasywne

Niektóre sygnały występują w podziemnych sieciach uzbrojenia terenu dzięki czemu mogą one bez trudu zostać wykryte przez wykrywacz. Mówimy wówczas o wykrywaniu pasywnym. Sygnały te są generowane przez sieci przesyłu energii elektrycznej i nadajniki radiowe.

Wykrywanie aktywne

Niektóre przewody metalowe nie emitują sygnałów elektromagnetycznych. Uzbrojenie takie można wykrywać indukcyjnie za pomocą generatora sygnału.

 

 

 

Pomiar głębokości(tylko model 550i)

Pomiar głębokości jest możliwy tylko z wykrywaczem 550i współpracującym z generatorem sygnału lub sondą. Głębokość jest mierzona do środka przewodu lub sondy.

Komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth)

Dane mogą zostać bezprzewodowo przesłane z wykrywacza wyposażonego w technologię Bluetooth do urządzeń, które mogą takie dane odbierać. (opcjonalnie)

Strefa wykrywania

Wykrywacz generuje sygnał alarmowy wskazujący na bliskość lokalizowanego przewodu 
emitującego sygnał w podczas pracy trybie Power, 8 kHz lub 33 kHz.

Maksymalny odczyt

Pomaga dokładnie zlokalizować przewód wyświetlając najwyższy odczyt sygnału przez krótki okres czasu.

 

 

 

Tryb                                          Zasięg

Tryb Power                               do 3 m / 10 ft

Tryb radiowy                             do 2 m / 7 ft

Tryb pracy generatora sygnału   do 3 m / 10 ft

Tryb                                       Częstotliwość

Tryb Power                         50 Hz lub 60 Hz

Tryb radiowy                  od 15 kHz do 60 kHz

Tryb                                    8 kHz 8.192 (8) kHz